Wicelider kształcenia

05-01-2017

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata zostało wiceliderem kształcenia w Łodzi.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie opracował specjalny wzór, według którego można obliczyć tzw. przyrost wiedzy. W przypadku liceów chodzi o porównywanie wiedzy przyjmowanych uczniów z ich egzaminów gimnazjalnych z późniejszymi wynikami na maturze. Określa się to mianem edukacyjnej wartości dodanej.

Jedna z pracowni uniwersyteckiego liceum

Jedna z pracowni uniwersyteckiego liceum

Fot. LO UŁ

Badania prowadzone w tym kierunku wykazały, że w Łodzi przodują licea przy uczelniach wyższych, Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim.

Oprac.: (sb)