Ufać sobie i Europie

05-01-2017

Kolejny, XI Wykład Ekspercki w cyklu programu Absolwent VIP, nt. Ufać sobie i Europie. Rozważania o polityce polskiej w UE wygłosił 16 listopada w Pałacu Biedermanna dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykład Ekspercki nt. Ufać sobie i Europie. Rozważania o polityce polskiej w UE wygłasza dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski

Wykład Ekspercki nt. Ufać sobie i Europie. Rozważania o polityce polskiej w UE wygłasza dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski

Fot. CP UŁ

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007). Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W pracy publicznej para się polityką kulturalną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Profesor UŁ, związany z Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi.

x x x

Poprzez projekt Absolwent VIP Uniwersytet Łódzki pragnie nawiązywać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, które ukończyły studia na UŁ. Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz inne przedsięwzięcia zachęca je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju uniwersytetu. Jednym z takich przedsięwzięć są Wykłady Eksperckie, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje łączące się, m.in., z rozwojem uniwersytetu w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się Wykłady Eksperckie, m.in., Jarosława Kroca, prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego, prezesa Zarządu BSH, dr. Tomasza Orłowskiego, ambasadora RP w Rzymie.

Oprac. (sb)