Badacz polskich dziejów

05-01-2017

Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kolejny, XXII Wykład Rektorski nt. Contextualizing Poland: The National, the Regional, and the global in Polish Studies, odbył się 15 grudnia.

Wykład rektorski wygłasza prof. Brian Porter-Szucs z University of Michigan

Wykład rektorski wygłasza prof. Brian Porter-Szucs z University of Michigan

Fot. CP UŁ

Wygłosił go profesor University of Michigan Brian Porter-Szucs, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się historią i realiami Polski. Od roku 1994 prowadzi badania nad historią Kościoła katolickiego, a także dziejami Polski wieków XIX i XX. Prezes Polish Studies Association (od 2010 r.), międzynarodowej organizacji promującej interdyscyplinarne podejście do studiów nad historią, literaturą, kulturą, społeczeństwem i polityką Polski.

Oprac.: (sb)