Ministerialne wsparcie studentów

05-01-2017

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego przewidziane dla studentów i doktorantów mających wybitne osiągnięcia przyznano na ten rok akademicki, m.in., dziewięciorgu słuchaczom Uniwersytetu Łódzkiego.

Ministerialne wsparcie finansowe otrzymają: Klaudia Chalczyńska (filologia słowiańska), Katarzyna Grabarczyk (prawo), Karolina Karasiewicz (pedagogika), Zuzanna Karwowska ( mikrobiologia), Jagoda Kondratowska (prawo), Paweł Kubacki (prawo), Arkadiusz Lorenc (filologia germańska), Klaudia Ewa Pilichowska (logistyka), (Artur Zaręba) – filologia słowiańska.

Stypendium za szczególne osiągnięcia otrzyma w tym roku akademickim 785 studentów i doktorantów. Wybitnie uzdolnieni mogą liczyć nawet na wypłatę 25 tysięcy złotych. Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło ponad 1,9 tys. wniosków od  rektorów uczelni. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Wnioski oceniane były metodą punktową. Przyznawane były punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali co najmniej dziesięć punktów w skali od 0 do 100; doktoranci zaś – 68 punktów. Wysokość jednorazowych stypendiów wynosi: dla studentów 15 tys. zł, a dla doktorantów 25 tys. złotych.

Oprac.: (sb)