Biolodzy zapraszają uczniów

05-01-2017

Spotkanie inauguracyjne Instytutu Kreatywnej Biologii odbyło się 25 listopada. Otworzył je prof. Andrzej Kruk, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykład Pokaż mi swoje zęby a powiem ci kim jesteś – odontologia w pigułce wygłosiła prof. Elżbieta Żądzińska, prorektor UŁ ds. nauki, a kolejny nt. Nośniki leków przeciwnowotworowych – sposób na zwiększenie skuteczności chemioterapii prof. Agnieszka Marczak, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Profesor Elżbieta Żądzińska wygłasza wykład podczas zajęć Instytutu Kreatywnej Biologii

Profesor Elżbieta Żądzińska wygłasza wykład podczas zajęć Instytutu Kreatywnej Biologii

Fot. CP UŁ

Instytut Kreatywnej Biologii to nowa inicjatywa wspomnianego wyżej wydziału, adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Łodzi i regionu, tych, którzy interesują się naukami przyrodniczymi, biomedycznymi oraz ekologią.

Nauczyciele akademiccy skupieni wokół idei IKB proponują młodzieży serię wykładów podejmujących najciekawsze tematy dotyczące funkcjonowania człowieka, otaczającej go przyrody i nowinek związanych z genetyką, nanotechnologią i biotechnologią. Ponadto uczestnicy IKB mają, do wyboru, warsztaty eksperymentalne. Zajęcia prowadzone są w piątkowe popołudnia.

Aby wziąć udział w wykładach i warsztatach należy się zarejestrować na stronie www.biol.uni.lodz.pl w zakładce Instytut Kreatywnej Biologii. Tam też będą podane szczegółowe dane dotyczące terminów spotkań i tematy wykładów oraz najrozmaitszych warsztatów eksperymentalnych, podczas których każdy ich uczestnik weźmie udział w przeprowadzaniu doświadczeń naukowych. Wszystko razem to: znakomita okazja do przekroczenia murów uczelni wyższej, możliwość poznania atmosfery jaka na co dzień panuje na wykładach i zajęciach doświadczalnych, szansa poznania innych miłośników nauk ścisłych i zawarcia interesujących znajomości; zdobycia wiedzy, do której nie ma się dostępu w szkole średniej ani w mediach społecznościowych, co może przydać się podczas egzaminu maturalnego. Wreszcie to pretekst do wspaniałej zabawy i sposób na niebanalne spędzenie wolnego czasu.

Przede wszystkim to jednak niepowtarzalna okazja przyjrzenia się z bliska niezwykle interesującej pracy badawczej łódzkich biologów, a być może także szansa by w przyszłości stać się jednym z nich.

Oprac.: (sb)