Za zasługi dla polskiej pedagogiki

05-01-2017

Profesor Ewa Marynowicz-Hetka, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, otrzymała 17 listopada Medal za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki przyznany przez Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk.

Na pierwszym planie prof. Ewa Marynowicz-Hetka

Na pierwszym planie prof. Ewa Marynowicz-Hetka

Fot. KPS UŁ – konfSNV2007(33)

Jest pedagogiem społecznym. Prowadzi badania w dziedzinie nauk humanistycznych społecznych, w dyscyplinie pedagogika, subdyscyplinie pedagogika społeczna. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie (Republika Czeska). Autorka wielu rozpraw monograficznych w zakresie pedagogiki społecznej, w tym, wydanych w PWN, dwóch tomów podręcznika akademickiego.

Znana i wysoce ceniona uczona, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wybitna osobowość w dziedzinie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej w Europie.