Stypendia dla najzdolniejszych badaczek

05-01-2017

Doktor Aneta Balcerczyk z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego znalazła się w gronie laureatek programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemu epigenetycznych mechanizmów regulacji metabolizmu komórek śródbłonka.

Stypendia dla najzdolniejszych badaczek w kraju przyznano już po raz szesnasty. Laureatki zajmą się, m.in., innowacyjnymi badaniami nad białkami, poszukiwaniem leków przeciwnowotworowych, a także mechanizmem powstawania chorób genetycznych. Konkurs organizowany jest przez L’Oreal Polska wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskim Komitetem ds. UNESCO.

W obecnej edycji przyznano sześć stypendiów; trzy habilitacyjne o wartości 35 tys. zł, dwa doktoranckie w wysokości 30 tys. zł, a także jedno magistranckie (20 tys. zł). Wsparcie finansowe ma pomóc w przełamaniu niekorzystnego zjawiska, jakim jest niska reprezentacja kobiet w nauce.

– Kobiety naukowcy znikają na wyższych szczeblach kariery, a dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn uzyskuje stopień magistra. Nieznacznie większa liczba kobiet uzyskuje stopień doktora. Jednak kobiety habilitują się już dwa razy rzadziej niż mężczyźni – konstatuje Magdalena Bem-Andrzejewska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Profesor Ewa Łojkowska, przewodnicząca konkursowego jury, podkreśliła, że dzięki programowi zwiększa się grono wybitnych kobiet, polskich kobiet naukowców, których wysiłek i wkład w rozwój nauki został wyróżniony i doceniony.

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowany jest od roku 2000 w szesnastu jego dotychczasowych edycjach wyróżniono 81 kobiet. W  międzynarodowej edycji programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science wsparcie uzyskało ponad 2,4 tys. pań.

Oprac.: (sb)