Najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie docenione

05-01-2017

Zakończyła się 25 listopada IX edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz V edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną.

Wyróżnienie za najlepszą pracę habilitacyjną otrzymała dr hab. Joanna Bogołębska z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych.

Za najlepszą pracę doktorską wyróżniono dr Kamilę Kuziemską-Pawlak za pracę Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000–2013 napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Janusza Bilskiego, dyrektora Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UŁ.

Na obydwoma konkursami patronat honorowy sprawowali minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezes Polskiej Akademii Nauk.

Oprac.: (sb)