Ministerialne nagrody

05-01-2017

W gronie naukowców, którym przyznane Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2016, znaleźli się nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego: prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik – uhonorowana za całokształt dorobku oraz prof. dr hab. Jan Konopacki, dr hab. Marek Wieczorek, dr hab. Maria Krotewicz, dr hab. Tomasz Kowalczyk, dr Renata Bocian, dr Magdalena Strzelczuk i dr Paulina Kaźmierska wyróżnieni nagrodą zespołową za osiągnięcia dydaktyczne.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za  wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Oprac.: (sb)