Współpraca i rozwój w edukacji

05-01-2017

Konferencja zamykająca drugą edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji, zorganizowana przez operatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – odbyła się 25 listopada w Warszawie.

W drugiej jej części, po podsumowaniu działań Mobilności studentów i pracowników uczelni realizowanych w latach 2012–2016, wręczono wyróżnienia i nagrody Liderom Mobilności FSS.

Statuetki i dyplomy otrzymały: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – za przyjęcie największej liczby studentów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za zrealizowanie największej liczby wymian między Polską, a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz za wysłanie największej liczby pracowników na szkolenia i w celach dydaktycznych do tych krajów; Politechnika Gdańska – za wysłanie największej liczby studentów na studia i praktyki do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; Uniwersytet Łódzki – za podpisanie największej liczby umów partnerskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; Uniwersytet Szczeciński – za przyjęcie największej liczby pracowników na szkolenia i w celu prowadzenia zajęć, także z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Oprac.: (sb)