Partner uczelni i instytucji Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

05-01-2017

Gala Mobilności Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, która odbyła się 17 listopada w Warszawie, stanowiła okazję do podsumowania realizacji projektów mobilnościowych działania I  Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych .

Nagrodzeni zostali liderzy projektów mobilności w różnych kategoriach. Tegorocznymi Liderami Mobilności FSS zostały: Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia, która przyjęła najwięcej studentów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; Uniwersytet Wrocławski – jako polska uczelnia, która wysłała do tych krajów najwięcej swoich studentów na studia i na staże; Uniwersytet Łódzki - jako lider w zakresie liczby podpisanych umów o partnerstwie z uczelniami i instytucjami Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – jako uczelnia, która wysłała do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu najwięcej pracowników naukowych, jednocześnie zaś przyjęła najwięcej pracowników z tych krajów.

Oprac.: (sb)