Lider edukacji zawodowej

05-01-2017

Uniwersytet Łódzki zdobył pierwsze miejsce w konkursie Eduinspiracje 2016 w kategorii Edukacja zawodowa. Realizowany w latach 2012–2013 projekt Homoresponsabilis in the Globalized World, koordynowany przez dr. Janusza Reichela z Wydziału Zarządzania UŁ, został doceniony przez kapitułę konkursu za innowacyjne podejście do nauczania i skuteczność w wykorzystaniu rezultatów projektu. Statuetkę wręczono laureatowi konkursu podczas Gali Mobilności Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zorganizowanej 17 listopada w Warszawie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt miał na celu transfer symulacyjnej gry biznesowej opracowanej przez partnera belgijskiego, organizację Groupe One. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Polski, Bułgarii oraz Austrii a następnie upowszechnienie jej wśród szkół zawodowych regionu . Gra biznesowa Homoresponsabilis umożliwia przećwiczenie w bezpiecznych, symulacyjnych warunkach trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Gracze zmuszeni są reagować podczas gry na problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, które przytrafiają się ich przedsiębiorstwom. Projekt w innowacyjny sposób podejmuje tematykę biznesową, kładąc nacisk na zaangażowanie i współpracę między uczestnikami gry.

Zwycięski projekt zrealizowany został w programie Leonardo da Vinci. Ze strony uczelni uczestniczył w nim zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie: dr Janusz Reichel (kierownik projektu), dr Agata Rudnicka, dr Błażej Socha oraz dr Maciej Turała przy wsparciu Karoliny Tomczyk z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

– Bardzo nas cieszy to wyróżnienie. Od samego początku bardzo spodobał się nam pomysł wdrożenia innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w formie gry biznesowej. Potwierdzeniem sukcesu jest to, że rezultaty projektu nadal są  wykorzystywane: odbywają się kolejne sesje gry, które zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane zarówno przez studentów, jak i uczniów uczestniczących w grze. Mimo, iż projekt został zakończony w roku 2014, sesje warsztatowe odbywają się na bieżąco. Do tej pory zrealizowano kilkadziesiąt sesji, w których wzięło udział już ponad siedmiuset uczestników. Podejście nawiązujące do  pedagogiki aktywnego uczenia się sprawdza się i warto je rozwijać – powiedział dr J. Reichel.

T.B.