Uniwersytet łączy pokolenia

05-01-2017

Uroczysta inauguracja czwartej edycji prestiżowego projektu MENTORING – Absolwent VIP, autorskiego przedsięwzięcia Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się 13 grudnia w Pałacu Biedermanna.

W projekcie bierze udział elitarne grono menedżerów największych firm w Łodzi i regionie. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.

Uczestnicy seminarium inaugurującego IV edycję projektu MENTORING – Absolwent VIP

Uczestnicy seminarium inaugurującego IV edycję projektu MENTORING – Absolwent VIP

Fot. Maciej Andrzejewski

Na zaproszenie prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ, odpowiedziało kilkadziesiąt osób – absolwentów uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy w obecnej edycji projektu, zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji. Spośród nadesłanych do 15 listopada aplikacji wyłoniona została grupa trzydziestu czterech studentów, którzy trafią pod skrzydła mentorów.

Wszyscy uczestnicy IV edycji projektu zaprezentowani zostali podczas seminarium inauguracyjnego. Było to pierwsze spotkanie trzydziestu czterech par mentor – student. W okresie od stycznia do czerwca przyszłego roku mentorzy wcielą się w rolę opiekunów najzdolniejszych studentów uniwersytetu.

Przez okres pięciu miesięcy wszystkie pary będą poznawać się, zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania mające doprowadzić do wspólnie wypracowanego modelu efektywnej współpracy i osiągnięcia wyznaczonych na pierwszym spotkaniu celów. To unikatowa szansa dla studentów by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów z kolei to znakomita okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych słuchaczy uczelni.

– Ten projekt zyskał uznanie nie tylko studentów, którzy biorą w nim udział ale także mentorów. Dziś ważne jest nie tylko jaką wiedzę słuchacze wyniosą z uczelni, ale także jakie inne ważne doświadczenia zdobędą podczas studiów – powiedział, m.in., rektor UŁ inaugurując IV edycję projektu.

Swoimi doświadczeniami i refleksjami z udziału w nim podzielił się z uczestnikami seminarium Arkadiusz Lorenc, którego mentorem w poprzedniej edycji projektu był red. Jacek Grudzień: Dzięki projektowi zrobiłem ogromny skok. Rok temu, podczas inauguracji trzeciej edycji Mentoring – Absolwent VIP, mogłem się pochwalić kilkoma tekstami opublikowanymi w internecie, a marzyłem o pisaniu do prasy ogólnopolskiej. Teraz mam już na koncie publikacje do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej. Pewnie kiedyś i tak zrealizowałbym te marzenia ale jestem pewien, że dzięki programowi udało mi się to znacznie szybciej – twierdzi A. Lorenc.

Jedną z par projektu tworzą sędzia Anna Maria Wesołowska (z prawej) i Maria Wiernicka, studentka V roku prawa

Jedną z par projektu tworzą sędzia Anna Maria Wesołowska (z prawej) i Maria Wiernicka, studentka V roku prawa

Fot. Maciej Andrzejewski

Seminarium stanowiło też znakomitą okazją do zaprezentowania efektów realizacji programu Absolwent VIP UŁ, który poprzez budowanie trwałych relacji z absolwentami zacieśnia więź uczelni z otoczeniem biznesowym. Dzięki współpracy z ekspertami wywodzącymi się z Uniwersytetu Łódzkiego, podejmowane są też działania w zakresie strategicznych kierunków rozwoju uczelni.

W obecnej edycji projektu mentorami, m.in., są: Mikołaj Ługowski, dyrektor zarządzający Nordea Operations Center, Przemysław Andrzejak, prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krystian Bestry, prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group, sędzia Anna Maria Wesołowska, redaktorzy Jacek GrudzieńPiotr Wesołowski, a uczniami najlepsi studenci z wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filologicznego, Nauk o Wychowaniu oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

T.B.