Odnowione doktoraty sprzed półwiecza

05-01-2017

W Pałacu Biedermanna odbyło się 2 grudnia uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego dwojgu naukowcom prof. Stanisławie Borkowskiej i prof. Tadeuszowi Januszowi odnowione zostały doktoraty obronione na UŁ półwieku temu.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji odnowienia doktoratów prof. Stanisławy Borkowskiej i prof. Tadeusza Janusza (na zdjęciu siedzą po lewej obok stolika)

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji odnowienia doktoratów prof. Stanisławy Borkowskiej i prof. Tadeusza Janusza (na zdjęciu siedzą po lewej obok stolika)

Fot. CP UŁ

Profesor Stanisława Borkowska od początku swojej kariery naukowej interesowała się zagadnieniami związanymi z motywacją do pracy i z tego zakresu uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych 28 listopada 1966 r.

Prof. Tadeusz Janusz pisał swoje prace naukowe – magisterską w 1960 i doktorską w roku 1966 na tematy związane z funkcjonowaniem przemysłu włókienniczego, a w szczególności bawełnianego.

Oboje związani są z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone odnowieniu doktoratów kolejnej grupie nauczycieli akademickich odbyło się 5 grudnia, również w Pałacu Biedermanna. Odnowione dyplomy doktorskie wręczono: prof. Bolesławowi Fleszarowi z Wydziału Chemii, prof. Ryszardowi Panasiukowi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego i prof. Zygmuntowi Maksymiukowi z Wydziału Nauk Geograficznych.

Profesor Bolesław Fleszar jest znakomitym specjalistą w zakresie chemii fizycznej i elektrochemii. Oryginalnym wkładem uczonego w rozwój elektrochemii są prace nad tzw. modelem polaryzacyjnym.

Profesor Ryszard Panasiuk pracował na Uniwersytecie Łódzkim od roku 1959 r. do momentu przejścia na emeryturę, związany był z Katedrą i Instytutem Filozofii UŁ. Głównym przedmiotem zainteresowań uczonego jest klasyczna filozofia niemiecka, a szczególnie twórczość Hegla i jego szkoły.

Profesor Zygmunt Maksymiuk, prowadził intensywne i często pionierskie badania hydrologiczne i hydrogeologiczne w środkowej Polsce. Wyniki jego prac wybitnie przyczyniły się, m.in., do powstania polskiej mapy hydrograficznej. Badał również wpływ górnictwa odkrywkowego na stosunki wodne wokół Kopalni Bełchatów.

W imieniu nieobecnego prof. B. Fleszara dyplom odnowionego doktoratu odebrała prof. Anna Ignaczak z Wydziału Chemii UŁ.

Sylwetki naukowe pięciorga nauczycieli akademickich, którym odnowione zostały doktoraty 28 listopada i 2 grudnia publikujemy na kolejnych kolumnach Kroniki.

x x x

Uroczystym odnowieniem doktoratów Uniwersytet Łódzki honoruje od roku 2000 szczególnie zasłużonych dla nauki i kultury polskiej naukowców, którzy pięćdziesiąt lat wcześniej obronili na tej uczelni pracę doktorską. Do tej pory odbyło się pięćdziesiąt sześć takich uroczystości.

Oprac.: (sb)