Doktor honorowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

05-01-2017

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się 5 grudnia uroczyste posiedzenie senatu tej uczelni, podczas którego doktoratem honorowym wyróżniono prof. Bogusława Śliwerskiego – pedagoga z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Bogusław Śliwerski, doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Profesor Bogusław Śliwerski, doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Fot. UKW w Bydgoszczy

Uczony jest profesorem honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspertem Narodowego Centrum Nauki, przewodniczącym Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wypromował czternastu doktorów nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

W tym roku został laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie nauk społecznych, o czym szerzej informowaliśmy w poprzednim numerze Kroniki.

Profesor B. Śliwerski jest dwunastym doktorem honoris causa bydgoskiej uczelni.