Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce

05-01-2017

Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce powstało na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. To nowa, wyspecjalizowana jednostka, która będzie prowadziła badania naukowe oraz współpracująca, między innymi, z samorządami, odpowiednimi służbami i przedsiębiorstwami w zakresie technologii zapewniających bezpieczeństwo w logistyce.

W przedsięwzięciu tym uczestniczą naukowcy Wydziału Zarządzania UŁ oraz reprezentanci Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Dróg i Transportu, łódzkiej Komendy Miejską Policji, Oddziału Zarządzania Ruchem Miasta Łodzi i z Wydziałem Inżynierii i Sterowania Ruchem wspomnianego już wcześniej Zarządu Dróg i Transportu .

– Kluczowym krokiem było dla nas uruchomienie laboratorium, w którym można zajmować się obróbką informacji korzystając z baz danych oraz w trybie on-line. Opracowane dane z działającego w Łodzi systemu obszarowego sterowania ruchem będą mogły być przesłane do pracowni komputerowych na Wydziale Zarządzania UŁ. W ten sposób będzie można prowadzić zajęcia ze studentami logistyki na rzeczywistych i aktualnych danych oraz dokonywać prognoz i symulacji zachowania się systemu logistyki miejskiej – informuje prof. Remigiusz Kozłowski, kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce.

Centrum będzie również prowadziło badania naukowe, projekty badawcze i wdrożeniowe, a także publikowało raporty dotyczące technologii wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa w logistyce, inwestycji infrastrukturalnych i rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska. Placówka przewiduje też prace związane z badaniem ruchu drogowego oraz poprawą bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

– Będziemy przygotowywać i analizować mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Łodzi i regionu. Wytypujemy najbardziej niebezpieczne miejsca, będziemy analizować przyczyny wypadków i kolizji oraz proponować rozwiązania i inwestycje infrastrukturalne, które mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby niebezpiecznych incydentów – mówi prof. R. Kozłowski.

Obecnie w przygotowaniu jest raport dotyczący najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Łodzi. Warto przypomnieć, że tylko w roku 2015 na terenie miasta wydarzyło się aż 10.175 wypadków i kolizji drogowych. To ponad 840 niebezpiecznych incydentów miesięcznie, a niemal trzydzieści dziennie Oprac. (sb)