Międzynarodowe programy kształcenia

05-01-2017

W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Międzynarodowe programy kształcenia dofinansowanie uzyskały dwa programy zgłoszone przez Uniwersytet Łódzki.

Chodzi tu o International Finance (Finln-Wejdź w Finanse) – program kształcenia w zakresie finansów międzynarodowych (w języku angielskim) wg standardów światowych dla studentów polskich i zagranicznych oraz International Entrepreneurship-Go Global – nowy program kształcenia w języku obcym gwarancją umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Konkurs Międzynarodowe programy kształcenia to pierwszy program NCBR nastawiony na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Zakłada on trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być adresowana zarówno do studentów polskich, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie zaś, dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Oprócz dużych uczelni dofinansowanie uzyskały również mniejsze jednostki, kształcące mniej niż tysiąc studentów w trybie stacjonarnym. Intencją pomysłodawców konkursu jest zrównanie standardów szkół wyższych całego kraju oferujących kształcenie w różnych specjalizacjach.

Uczelnie otrzymają w sumie ponad 88 mln zł.

Oprac.: (sb)