Systemy informatyczne pracujące jak mózg

05-01-2017

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego trwają prace nad stworzeniem podstawowych elementów systemów informatycznych pracujących jak ludzki mózg, czyli sztucznych synaps. Synapsy mogą powstać z tlenków metali, jak, na przykład, ditlenek tytanu – TiO2.

Badania w tym zakresie prowadzi dr Maciej Rogala. Kierowany przez niego projekt otrzymał właśnie dofinansowanie z programu Sonata Narodowego Centrum Nauki w wysokości prawie pół miliona złotych.

– Systemy neuromorficzne to specyficzne komputery działające podobnie jak ludzki mózg. Mimo atutów tradycyjnych komputerów, ludzki mózg nadal najlepiej rozwiązuje pewne zadania jak, na przykład, rozpoznawanie obrazów czy twarzy. Aby jednak komputery neuromorficzne spełniały swoją rolę potrzebne są synapsy zmieniające swoje właściwości na skutek uczenia się – wyjaśnia dr M. Rogala z Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ.

Ostatnie badania wskazują, że takie synapsy mogą powstawać z tzw. memrystorów zbudowanych z tlenków metali. To właśnie memrystory mają unikatową możliwość zapamiętywania swojego przewodnictwa elektrycznego czyli jednym słowem uczenia się. I to właśnie memrystor może stać się sztuczną synapsą łączącą sztuczne neurony. Projekt badawczy prowadzony na Uniwersytecie Łódzkim ma dać odpowiedź na pytania czy memrystory to właściwy materiał do tego celu i czy będą mogły z nich powstawać optymalne sztuczne synapsy o wielkościach nanometrowych?

T.B.