Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

05-01-2018

Doktor Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

W ocenie kapituły konkursu najwyższe kryteria spełnia jej praca

Doktor Ewa Kołodziejczyk odbiera dyplom Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza z rąk prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ; obok (pierwszy z lewej) prof. Włodzimierz Nykiel, członek Kapituły Konkursu, były rektor UŁ

Doktor Ewa Kołodziejczyk odbiera dyplom Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza z rąk prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ; obok (pierwszy z lewej) prof. Włodzimierz Nykiel, członek Kapituły Konkursu, były rektor UŁ

Fot. CP UŁ

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Poświęcona jest ona kilkuletniemu pobytowi pisarza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej. W książce opisana jest wielowątkowa misja Miłosza jako wysłannika państwa polskiego – nie tylko jako popularyzatora kultury rodzinnego kraju, ale również socjologa, politologa i krytyka literackiego. W tle bardzo ciekawy obraz amerykańskiego społeczeństwa lat czterdziestych minionego wieku.

Nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych wręczono laureatce 20 listopada podczas gali w Filharmonii Łódzkiej. Przypomnijmy, że nominowano do niej także prace autorstwa: dr Małgorzaty Domagalskiej, dr Kai Gadowskiej, dr. Wojciecha Klimczyka i dr hab. Ewy Mikulskiej. Pełniejsze informacje o nominowanych i ich dziełach opublikowaliśmy w poprzednim numerze Kroniki.

– Jestem oszołomiona – powiedziała laureatka po ogłoszeniu wyników konkursu. – Wiem jak wspaniałe dzieła były nominowane do nagrody i dlatego jestem zaskoczona, że nagrodzono moją pracę. Zwłaszcza, że to nagroda imienia profesora Kotarbińskiego. Gdyby tylko było to możliwe bardzo chciałabym z nim porozmawiać, bo jestem pewna że dla każdego z nas rozmowa z profesorem byłaby czymś wyjątkowym. Ta nagroda to dla mnie zobowiązanie – oświadczyła zwyciężczyni konkursu.

Do tegorocznej jego edycji zgłoszono 44 prace opublikowane w roku 2015, spośród których nadesłane dzieła oceniała Kapituła Konkursu w składzie: prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Grzegorz Gazda i prof. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

x x x

Nagrodę ustanowił Uniwersytet Łódzki w roku minionym. Ma ona podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. Jest to jedyne tego rodzaju wyróżnienie o randze ogólnopolskiej. Ubiegłorocznym laureatem nagrody został prof. Jan Strelau. Przyznano mu ją za dzieło „Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania”. W swoim wystąpieniu podczas tegorocznej gali profesor zwrócił uwagę na to, że wszyscy tym razem nominowani badacze, są młodymi naukowcami i  właśnie do nich należy przyszłość polskiej humanistyki.

T.B.