Razem dla pokoju

05-01-2017

Fot. CP UŁ

Na Uniwersytecie Łódzkim między 14 a 20 listopada odbyła się osiemnasta edycja Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG), której patronem w Polsce jest Grupa Zagranica oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Towarzyszyło mu hasło: Razem dla pokoju (Acting Together for a World of Peace). Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną akcją odbywającą się w wielu krajach Europy, mającą na celu uwrażliwienie na biedę i wykluczenie oraz wyrównywanie szans na różnych poziomach kształcenia.

Nasza uczelnia włączyła się w to międzynarodowe spotkanie po raz pierwszy. Centrum Promocji i Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego zaplanowały wspólnie przedsięwzięcia pokazujące wielokulturowość, otwartość i różnorodność jako cechy wpisane od lat w codzienność uczelni. Spośród studentów zagranicznych do projektu wybrano trzydzieści siedem osób z wielu krajów świata, reprezentujących wszystkie wydziały uniwersytetu, rozmaite programy wymiany studentów i poziomy studiów. Z uczestnikami tej inicjatywy zostały przeprowadzone krótkie wywiady wzbogacone o sesję zdjęciową. Ze zgromadzonego materiału powstała wystawa fotografii-posterów z ciekawymi informacjami – dotyczącymi zarówno studiów na UŁ, jak i samych studentów. Dowiedzieć się z nich można było, m.in. o zwyczajach, kulinariach, miejscach wartych odwiedzenia – charakterystycznych dla regionów i krajów, z których studenci pochodzą. Ekspozycję społeczności akademickiej można było obejrzeć w Rektoracie i Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ale także na poszczególnych wydziałach uczelni. W kolejnych tygodniach ekspozycję udostępniono w otwartej przestrzeni miejskiej. (Manufaktura, Synergia oraz uliczne citylighty).

O imprezach realizowanej na UŁ podczas Tygodnia Edukacji Globalnej można było usłyszeć, m.in., w reportażach Radia Łódź i TVP3. Głównymi celami TEG było: podniesienie wśród studentów świadomości bycia częścią międzykulturowej społeczności i ich własnej roli jako obywateli świata, uczenie postawy szacunku dla różnorodności i komunikacji międzykulturowej; przygotowanie do podjęcia działań, mających uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem do życia.

Jednocześnie Tydzień Edukacji Globalnej stanowił wizerunkowy start dla projektu uczelni rozumianego szeroko jako Uniwersytet Różnorodny (pod hasłem University-Diversity), czyli tolerancyjny, nowoczesny, odpowiedzialny, zaangażowany, walczący z dyskryminacją, integrujący międzykulturowo i pokoleniowo.

Musimy przy tym pamiętać, że na UŁ studiują osoby nie tylko z krajów sąsiednich, ale również z geograficznie dalekich, i tym samym znacznie odmiennych od Polski kulturowo, jak: Indie, Bangladesz, Nikaragua, Zimbabwe, Indonezja, Nigeria, Tajwan, Chile, Urugwaj, Arabia Saudyjska, Benin, Somalia, Korea Południowa, Japonia, Tadżykistan, Senegal, Malezja, Ghana, Boliwia, Argentyna, Honduras, Paragwaj, Salwador, Peru, Brazylia, Kirgistan, Kosowo, Meksyk, Egipt, Autonomia Palestyńska.

W założenia Uniwersytetu Różnorodnego wpisują się działania mające na celu zaprezentowanie uczelni jako instytucji otwartej i gotowej do współpracy w środowisku międzynarodowym, zarówno poprzez badania naukowe, jak i przyciąganie do Łodzi młodych ludzi z zagranicy, którzy dzięki podjęciu studiów na UŁ wzbogacą wielokulturowość naszego miasta. W rezultacie otwierania się na otoczenie, w którym żyją studenci, nawiązana została współpracę z Urzędem Miasta Łodzi oraz z krajowym koordynatorem projektu Edukacja Globalna - Grupą Zagranica. Szczegółowe zadania operacyjne zaplanowane na okres najbliższych kilku lat, zakładają, między innymi: szkolenie z zarządzania różnorodnością dla pracowników administracyjnych oraz wszystkich studentek i studentów rozpoczynających naukę na UŁ (w formie obowiązkowego e-kursu); dzień różnorodności w Łodzi (docelowo wydarzenie cykliczne), współpracę z otoczeniem uczelni – innymi ośrodkami akademickimi, pracodawcami, administracją publiczną; powołanie klubu, w którym organizowane będą przedsięwzięcia związane z integracją międzypokoleniową, międzykulturową: szkolenia, warsztaty, koncerty, itp.; projekty integracyjne, etc.

Jednocześnie należy podkreślić, że Uniwersytet Różnorodny funkcjonuje od lat, wystarczy wspomnieć choćby najnowsze, tegoroczne spotkania podczas MAGIS 2016, wydarzeniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a także stworzenie aplikacji SmartUni – interaktywnego przewodnika ułatwiającego zdobywanie informacji o uczelni – adresowanej do wszystkich zagranicznych studentów i kandydatów na studia na UŁ.

W październiku 2016 na Uniwersytet Łódzki przyjechało ok. siedmiuset studentów cudzoziemców w korzystających z wymiany semestralnej lub rocznej (Erasmus+, umowy bilateralne, Erasmus Mundus, Credit Mobility, etc.). Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie w semestrze letnim 2016/2017 o blisko 350 osób (szacunki Biura Współpracy z Zagranicą). W sumie w roku akademickim 2016/2017 uczelnia oczekuje ponad 1045 studentów z wymiany międzynarodowej.

Podsumowując, UŁ spodziewa się w tym roku akademickim 2424 studentów i słuchaczy z zagranicy, reprezentujących 95 różnych narodowości. Żadna łódzka uczelnia nie może pochwalić się taką liczbą studentów pochodzących z tak licznych i różnorodnych krajów.

x x x

Pojawia się wiele definicji tego, czym jest edukacja globalna oraz powiązane z nią obszary działalności społecznej. Centrum Północ-Południe działające przy Radzie Europy posługuje się następującym wyjaśnieniem: „Edukacja globalna to edukacja, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka”.

Edukacja globalna obejmuje zatem: edukację rozwojową, edukację o  prawach człowieka, edukację dla społeczności zrównoważonej, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową.

Michał Wróblewski