Senat Uniwersytetu Łódzkiego

11-07-2013

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 18 lutego 2013 r.

Wysłuchał informacji na temat wdrożenia Kompleksowego Systemu Informacyjnego do Zarządzania Uczelnią. Przyjął sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej za rok 2012. Przyjął sprawozdanie z działalności Wydawnictwa UŁ za rok 2012. Przyjął plan wydawniczy na rok 2013. Wysłuchał sprawozdania z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Wysłuchał sprawozdania z zakresu KIOD (Karta Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych: statystyka etatowa i dotycząca liczebności grup). Wysłuchał sprawozdania ze studiów doktoranckich w roku 2012. Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety oceniającej na studiach doktoranckich. Wysłuchał komunikatu na temat rekrutacji w odniesieniu do decyzji ministra o zwiększeniu ogólnej liczby studentów na studiach stacjonarnych. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 508 Senatu UŁ w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2013/2014. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2013/2014. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 384 Senatu UŁ z 19 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Podjął uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 532 z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2012/2013 (przesunięcie posiedzenia z 18 marca 2013 r. na 11 marca 2013 r.). Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UŁ nr 107 z 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych. Podjął uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy w formie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie (Białoruś). Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Bakijskim Uniwersytetem Państwowym (Azerbejdżan). Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Azerskim Uniwersytetem Językowym w Azerbejdżanie. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a ośrodkiem polonijnym Centrum Naukowo-Metodycznym Nauka Dwojga Narodów w Dniepropietrowsku (Ukraina). Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim z rekruterem zagranicznym Mehment Gokturk Iplikcioglu INTERPROP.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim dla: dr hab. Marioli Antczak (Wydział Filologiczny) dr hab. Joanny Nijakowskiej (Wydział Filologiczny) dr. hab. Andrzeja Boczkowskiego (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

M.P.