Niemcoznawstwo jest jego pasją

11-07-2013

Przyjaciele i współpracownicy piątego kwietnia obchodzili 65. rocznicę urodzin znakomitego germanisty, literaturoznawcy i politologa prof. Krzysztofa Antoniego Kuczyńskiego.

Jubilat jest założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Niemcoznawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, twórcą i redaktorem naczelnym periodyków Niemcy-Austria-Szwajcaria, Carl und Gerhart Hauptmann ? Jahrbuch oraz Rocznik Karla Dedeciusa.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na powinowactwach kultury, polityki oraz historii Niemiec i Polski w ostatnich dziesięcioleciach, literaturze niemieckiej i austriackiej ? często w kontekście tematyki polskiej ? w XX wieku, piśmiennictwie niemieckim na Śląsku do roku 1945 roku, szczególnie zaś na dokonaniach literackich braci Carla i Gerharta Hauptmannów. Jest zasłużonym dla polskiej germanistyki naukowcem, którego bogaty dorobek badawczy znany jest i uznany w Polsce i poza jej granicami.

Na spotkanie jubileuszowe, oprócz gości spoza Łodzi, m.in.: pracowników naukowych z ośrodków akademickich Częstochowy, Kielc, Poznania i Słubic, przybyli koledzy i najbliżsi współpracownicy profesora. Centralnym punktem uroczystości było wręczenie mu księgi jubileuszowej zatytułowanej Między historią a literaturą, pod redakcją Agnieszki Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej i Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej. Wydawnictwo, w którego opracowaniu uczestniczyło trzydziestu naukowców, uświetnili badacze z Polski i zagranicy, w tym z Niemiec, Austrii i Kanady. Istotny udział w powstaniu Księgi mieli, m.in.: wybitny tłumacz i znawca literatury polskiej za Odrą prof. Karl Dedecius; przedstawiciele zaprzyjaźnionego Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen prof. Dieter Arendt oraz prof. Erwin Leibfried, a także badacze twórczości Carla i Gerharta Hauptmannów ? prof. Peter Sprengel i prof. Rüdiger Bernhardt.

Uroczyste spotkanie, prowadzone przez redaktorki tomu, rozpoczął prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, który w serdecznych słowach naszkicował wkład jubilata w rozwój wydziału i Katedry Badań Niemcoznawczych. Profesor Krystyna Kujawińska Courtney, prodziekan wspomnianego wydziału, składając mu życzenia nawiązała do wieloletniej z nim współpracy. W dalszej kolejności zostały odczytane adresy gratulacyjne. Niecodziennym akcentem uroczystości była wierszowana laudacja w wykonaniu prof. Tadeusza Dubickiego, wieloletniego przyjaciela jubilata z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Profesor w pierwszej kolejności podziękował władzom dziekańskim, koleżankom i kolegom z macierzystej jednostki oraz przybyłym gościom za uświetnienie uroczystości. Wspomniał o ważnych momentach swej pracy naukowej i pedagogicznej, a także wymienił kilka postaci szczególnie ważnych dla jego drogi naukowej. Miejsce szczególne zajęło podziękowanie małżonce Zofii, która wiernie i ze zrozumieniem towarzyszy mu od kilkudziesięciu lat w życiu i karierze naukowej.

Wyświetlony został film Lekcja niemieckiego w reżyserii Piotra Słowikowskiego z TVP Łódź ukazujący niektóre z badawczych pasji profesora. Życzenia, kwiaty i lampka szampana zakończyły uroczystości jubileuszowe zasłużonego pracownika uczelni.

Joanna Ciesielska-Klikowska