W skrócie

11-07-2013

Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszek Balcerowicz 5 marca wygłosił w auli Wydziału Zarządzania UŁ wykład nt. Odkrywając wolność.

x x x

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 5 marca zorganizowało w łódzkim Domu Literatury spotkanie z Andreą Löw, autorką książki Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania. Jest to jedna z najważniejszych publikacji poświęconych gettu łódzkiemu napisana w ostatnich latach, jedna z niewielu w języku polskim. Powstała na podstawie bogatego materiału źródłowego uwzględniającego w znacznej mierze dokumenty o charakterze prywatnym.

x x x

Na Wydziale Zarządzania UŁ 6 marca odbyła się prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich. Na patio zostały rozstawione stoiska informacyjne, gdzie przedstawiciele kół i organizacji mogli prezentować ich ofertę, przybliżać szczegóły działalności oraz służyć niezbędnymi informacjami o procesie rekrutacji.

x x x

Spotkanie pod hasłem Kierunek e-książka. Stare po nowemu odbyło się 8 marca w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Jego uczestnikami byli hobbyści i pasjonaci: pisarze, blogerzy, przedstawiciele portali czytelniczych, wydawcy. Mówiono nie tylko o e-czytelnictwie, ale także o e-nauce i przyszłości z nią związanej dla badaczy, studentów, uczniów.

x x x

Katedra Historii Średniowiecznej 12 marca zorganizowała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym wykład metropolity łódzkiego abpa prof. Marka Jędraszewskiego nt. Niewymowność cierpienia. Przypadek Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

x x x

Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-TECH UŁ 13 marca zorganizowało spotkanie ze specjalistami z branży IT, marketingu i nowych mediów, których gościli na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

x x x

Drzwi Otwarte dla kandydatów na studia zorganizowała 13 kwietnia Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Chętni do zdobycia dyplomu państwowej uczelni mogli obejrzeć, m.in.: sale wykładowe, laboratoria oraz pracownie, w których prowadzone są zajęcia.

x x x

W Pałacu Biedermanna 14 marca odbyła się promocja książki pt. Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim i teatrem niemieckim po 1990 roku autorstwa Karoliny Prykowskiej-Michalak.

x x x

Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ 20 marca przygotowała w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej spotkanie, podczas którego prof. Witold Glinkowski z Instytutu Filozofii UŁ wygłosił referat nt. Człowiek ? istota spoza kultur? Potem odbyła się dyskusja.

x x x

Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ 21 marca odbył się wykład otwarty nt. Rola wywiadu we współczesnym świecie, podczas którego funkcjonariusze Agencji Wywiadu przybliżyli charakter pracy służb specjalnych oraz przedstawili działania, jakie są podejmowane przez tę instytucję niejako od środka.

x x x

Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich 21 marca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zorganizowało wykład dr Magdaleny Cieślak z Instytutu Anglistyki UŁ nt. Kicz czy wizjonerstwo? Ostentacyjny styl Kennentha Branagh w filmowych adaptacjach Szekspira.

x x x

W Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ 4 kwietnia odbył się wygłoszony w języku polskim otwarty wykład akademicki Pierre Buhler?a, ambasadora Francji w Polsce, nt. Francja i Polska w Europie XXI wieku.

x x x

Katedra Europy Środkowej i Wschodniej UŁ realizując program Jean Monnet Chair zaprosiła 8 kwietnia dr. Jacka Saryusza-Wolskiego z Parlamentu Europejskiego w celu wygłoszenia wykładu nt. Miejsce Polski w walczącej z kryzysem Unii Europejskiej.

x x x

Koło Naukowe Amerykanistyki i Mediów działające przy Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w dniach 10-11 kwietnia zorganizowało konferencję nt. Stany Zjednoczone Ameryki w XXI wieku.

x x x

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UŁ zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji 18 i 19 kwietnia ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką nt. Między Scyllą a Charybdą ? terytoria sporne.

x x x

Obchody rocznicy ludobójstwa w Rwandzie połączone były 19 kwietnia z manifestacją mieszkańców Wieży Babel przeciw przemocy z pobudek rasowych czy etnicznych. Zaprezentowana została historia tego aktu przemocy i przywołani świadkowie ówczesnych wydarzeń. Odbyła się też projekcja filmu Beyond the gates.

x x x

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich BUŁ 23 kwietnia zorganizowała akcję Czytamy Tuwima. Miłośnicy twórczości poety mieli okazję do głośnego przeczytania wybranego przez siebie fragmentu ulubionego wiersza, listu lub tekstu o J. Tuwimie w czasie do pięciu minut.

x x x

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum zorganizowało 24 kwietnia wykład otwarty nt. Harmonika Arystoksenosa z Tarentu, czyli antyczny wykład zasad muzyki, który wygłosiła dr Anna Maciejewska z Katedry Filologii Klasycznej UŁ.

x x x

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przygotowało na Księżym Młynie 28 kwietnia dla zainteresowanych dziedzictwem przemysłowym oraz historią Łodzi premierę książki Macieja Kronenberga Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta.

x x x

Biblioteka UŁ zorganizowała wystawę Teatr Wielki zawsze na czasie. Pokazano na niej zdjęcia z oper i baletów Teatru Wielkiego w Łodzi, m.in.: fotosy z Toski, Traviaty, My Fair Lady, Ziemi obiecanej, Kopciuszka, a także zdjęcia gwiazd ostatniej edycji Łódzkich Spotkań Baletowych oraz prezentację pod hasłem metamorfozy, ukazującą Teatr Wielki przed i po modernizacji. Ekspozycja czynna będzie do 10 czerwca.

Wybrał i oprac.: (sb)