Pamięci Jerzego Starnawskiego

11-07-2013

Wystawa Profesor Jerzy Starnawski ? historyk literatury polskiej, badacz dziejów polonistyki otwarta została 27 lutego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspozycję poświęcono wybitnemu uczonemu, historykowi literatury polskiej i badaczowi dziejów polonistyki z okazji 91. rocznicy Jego urodzin.

Dorobek naukowy Profesora ujęto według następujących zagadnień: prace interpretacyjne i koncepcyjne; materiałowe, edytorskie i bibliograficzne oraz recenzje, poglądy recenzyjne, sprawozdania. Na wystawie zaprezentowano również prace o Profesorze oraz wybrane artykuły prasowe, publikacje zamieszczone w pracach zbiorowych, fotografie z sesji naukowych, wykładów, uroczystości.

Zebrane materiały w większości pochodzą z kolekcji BUŁ. Część dokumentów udostępniła Teresa Starnawska, żona Profesora oraz prof. Maria Wichowa z Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Wydziału Filologicznego UŁ. Łódzkie Towarzystwo Naukowe wypożyczyło fotografie z sesji zorganizowanej z okazji 90. urodzin Mistrza, która odbyła się w ŁTN w roku 2012. Z kolei Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego udostępniło prace magisterskie, których promotorem był Profesor.

Warto przypomnieć, że Uczony od roku 1964 związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie aż do przejścia na emeryturę w 1992 r. kierował Katedrą Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych.

Wernisaż połączony był ze wspomnieniami o Profesorze, którymi podzielili się prof. Maria Wichowa i prof. Sławomir Gala z Katedry Dialektologii Polskiej Wydziału Filologicznego UŁ.

Ekspozycja czynna była do 26 kwietnia.

Oprac.: (sb)