U politologów

11-07-2013

W Instytucie Studiów Politologicznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 9 kwietnia gościli uczniowie klas pierwszych i drugich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

Wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyli w wykładzie nt. Moskiewskie Megapolis wygłoszonym przez prof. Michaiła Anochina z Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie oraz w warsztatach politologicznych dotyczących podziałów etnicznych w Hiszpanii, demokracji bezpośredniej w Polsce na przykładzie referendów ogólnokrajowych oraz polskiego systemu wyborczego.

Uczniowie wzięli także udział w spotkaniu ze studentami I roku studiów II stopnia na kierunku politologia. W przyszłym roku akademickim wybrane klasy zostaną objęte patronatem wydziału, co zacieśni współpracę naukowo-dydaktyczną ze wspomnianymi wcześniej liceami w Zgierzu i Poddębicach.

Na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 8-10 marca zwycięzcy zawodów okręgowych Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym podczas ogólnopolskiego finału walczyli o indeksy polskich uczelni. Z okręgu łódzkiego do zawodów centralnych zakwalifikowało się osiem osób. Trójka najlepszych: Jakub Tomes z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego ze Zgierza, Michał Bursa z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego z Łowicza oraz Przemysław Dałek z I Liceum Ogólnokształcącego z Kutna uzyskali tytuły finalistów LIV edycji Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Z kolei 13 maja gościem wydziału był prof. Timm Beichelt z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który zaprezentował wykład dotyczący dialogu europejskiego. Uczestniczyli w nim studenci i doktoranci, a także uczniowie liceów, z którymi wydział współpracuje na podstawie umów partnerskich.

Agata Włodarska