Uczelnia liceum

11-07-2013

Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ; Krzysztof Habura, starosta pabianicki oraz Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego 16 kwietnia podpisali porozumienie o objęciu przez Uniwersytet Łódzki patronatem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Współpraca między uczelnią a jednostkami samorządu terytorialnego ma na celu podnoszenie poziomu edukacji uczniów konstantynowskiego liceum i motywowanie ich do samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem bazy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Chodzi też o przygotowywanie licealistów do wyboru przez nich właściwych kierunków studiów w zakresie nauk humanistycznych.

Oprac.: (sb)