Wykłady rektorskie

11-07-2013

W Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 28 lutego odbył się Dwunasty Wykład Rektorski nt. Edukacja, nauka, kultura ? czyli jak stawić czoła globalnym wyzwaniom. Wygłosił go prof. Michał Kleiber.

Jest uczonym, działaczem społecznym i politycznym; członkiem rzeczywistym i prezesem Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Laureat nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Doktor honoris causa ośmiu uniwersytetów. W latach 2001?2005 minister nauki i informatyzacji, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczący Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 został wybrany na członka Europejskiej Rady Nauki oraz prezesa European Materials Forum. W latach 2006?2010 pełnił funkcję społecznego doradcy prezydenta RP ds. edukacji i badań.

Kolejny ? Trzynasty Wykład Rektorski nt. Emmanuela Levinasa filozofia Innego 21 marca w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji UŁ wygłosił ks. abp metropolita łódzki prof. Marek Jędraszewski.

Profesor nauk teologicznych. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wyróżniony za osiągnięcia w nauce złotym medalem tej uczelni oraz za doktorat Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, visiting profesor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członek Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członek Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Komisji CCEE (Rady Konferencji Episkopatów Europy) ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów.

Oprac.: (ga)