Medal dla profesora

11-07-2013

Sędzia Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 16 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wręczył prof. Krzysztofowi Skotnickiemu medal honorujący pracę kierowanego przez niego Centrum Studiów Wyborczych.

Uroczystości towarzyszyła promocja książki External voting w wybranych państwach europejskich wydanej pod redakcją K. Skotnickiego.

Centrum Studiów Wyborczych działające od pięciu lat przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ jest unikatową tego typu jednostką naukową w kraju. Podobna placówka działa jedynie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warto też dodać, że obydwa centra ściśle ze sobą współpracują. Obie jednostki zostały też uhonorowane medalem IUDICES ELECTIONIS CUSTODES ? Sędziowie Kustoszami Wyborów.

? Jako centrum przygotowujemy dla Państwowej Komisji Wyborczej wiele opinii i opracowań. PKW pomaga nam z kolei w wydawaniu w Łodzi naszego periodyku Studia Wyborcze ? powiedział, m.in., podczas uroczystości prof. K. Skotnicki.

T.B.