Inżynierowie leśnictwa z Tomaszowa

11-07-2013

Pierwsze obrony dyplomowe na kierunku leśnictwo studiów stacjonarnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się 13 lutego. W tym dniu łódzka uczelnia po raz pierwszy nadała absolwentom tytuł zawodowy inżynier leśnictwa.

Kierunek leśnictwo na studiach stacjonarnych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim prowadzony jest przez Instytut Nauk Leśnych od roku akademickiego 2009/2010. W roku 2011 uruchomiono również studia niestacjonarne. Jedne i drugie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz osób pracujących w leśnictwie, którzy chcą uzyskać wyższe wykształcenie kierunkowe.

Na słuchaczy kierunku leśnictwo czekają dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz kadra złożona zarówno z pracowników nauki, jak i praktyki, co należy uznać za duży atut uczelni. Uzyskaną wiedzę studenci mają okazję sprawdzić w praktyce podczas licznych ćwiczeń terenowych i praktyki zawodowej. Filia ściśle współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi oraz okolicznymi nadleśnictwami.

Przy Instytucie Nauk Leśnych działa również Koło Naukowe Leśników, które cyklicznie organizuje obozy naukowe, w trakcie których studenci mogą w praktyce zapoznać się zarówno z prowadzeniem badań naukowych w terenie, jak też ze specyfiką pracy leśnika.

Tomaszowska filia uniwersytetu nawiązuje do długoletniej tradycji kształcenia leśników w regionie. Przypomnijmy, że w roku 1861 w Lubochni została utworzona szkoła praktyczna leśnictwa.

Adrian Witczak