Ścieżki edukacyjne

11-07-2013

Uniwersytet Łódzki obejmie patronatem program merytoryczny dwóch ścieżek edukacyjnych, zorganizowanych w formie ekspozycji stałych w Centrum Nauki i Techniki, interaktywnym ośrodku wystawienniczo-edukacyjno-rekreacyjnym, zlokalizowanym w kompleksie dawnej elektrociepłowni EC-1 Zachód przy ulicy Targowej w Łodzi.

O współpracy w tej dziedzinie poinformowali dziennikarzy 25 marca podczas konferencji prasowej przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, EC1 i Uniwersytetu Łódzkiego. Otóż pierwsza ze wspomnianych ścieżek edukacyjnych ? Rozwój wiedzy i cywilizacji ? poświęcona będzie zjawiskom wynikającym z praw fizyki i chemii, druga zaś ? Mikroświat ? Makroświat?, będzie prezentować treści dotyczące fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, geologii i astrofizyki. Odpowiedzialne za współpracę z EC1 są uniwersyteckie wydziały: chemii oraz fizyki i informatyki stosowanej.

Celem umowy między Uniwersytetem Łódzkim a Centrum Nauki i Techniki jest ustalenie zasad współpracy i wzajemnego wykorzystywania posiadanych zasobów obu instytucji. Do głównych zadań UŁ należeć będzie: opiniowanie programu merytorycznego centrum, przygotowywanie i prowadzenie warsztatów związanych z realizacją programu, inicjowanie i współudział w organizacji wystaw czasowych, organizacja seminariów, konferencji, warsztatów naukowych i innych form popularyzacji wiedzy i nauki związanych z realizacją programu merytorycznego placówki.

Współpraca będzie dotyczyć także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz poszukiwania kandydatów do pracy w centrum spośród absolwentów i studentów UŁ.

? Dla nas ma to ogromne znaczenie i jest bardzo ważne, bo łącząc potencjał naukowy łódzkich uczelni z inwestycjami miasta coraz silniej wiążemy uczelnie z miastem, a dla studentów ważne jest to, że w Centrum Nauki i Techniki organizowane będą staże i praktyki, a w przyszłości słuchacze szkół wyższych będą tam mogli szukać zatrudnienia. Chcielibyśmy również, aby w przyszłości działalność centrum była też tematem prac magisterskich i doktorskich ? powiedziała Agnieszka Nowak, wiceprezydent Łodzi.

? W strategii Uniwersytetu Łódzkiego zapisano nie tylko działalność naukową i dydaktyczną, ale także współpracę z otoczeniem, szeroko rozumianym otoczeniem. Otoczenie nas potrzebuje, a my potrzebujemy otoczenia, jesteśmy na to ?skazani?. Centrum Nauki i Techniki promuje i miasto Łódź, i naukę, a w rezultacie Łódź jako miasto akademickie ? dodał prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych.

Tomasz Boruszczak