Antyk dla licealistów

11-07-2013

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Kołem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Filologicznego zorganizowały eksperymentalny, pierwszy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z zakresu Kultury Antycznej. Był on adresowany do uczniów liceów ogólnokształcących z województwa łódzkiego.

W odróżnieniu od poprzednich konkursów języka łacińskiego tegoroczna edycja miała sprawdzić wiedzę uczniów na temat szeroko pojętej kultury, sztuki oraz świadomości historycznej łódzkich licealistów. Jej celem było również uzyskanie informacji czy większym zainteresowaniem cieszy się kultura i historia starożytna, czy też sam język łaciński.

Do konkursu zgłosiło się ponad sześćdziesięciu uczniów z dziewięciu łódzkich liceów (IV, XIII, XVIII, XXI, XXIV, XXV, XXIX, XXXII oraz Publiczne LO UŁ). Pierwszy jego etap odbył się w styczniu, w macierzystych placówkach uczniów. Zadania, do których materiały dostarczyli organizatorzy, umożliwiały sprawdzanie wiedzy, głównie z zakresu mitologii grecko-rzymskiej, jak również znajomości najbardziej popularnych przysłów starożytnych. Na podstawie wyników uzyskanych w pierwszym etapie konkursu wyłonionych zostało trzydziestu pięciu licealistów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji finałowych.

Odbyły się one 26 lutego w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ. Uczniowie tym razem zmagali się zadaniami otwartymi sprawdzającymi ich wiedzę o kulturze, sztuce i historii. Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Kochanek z IV LO, drugie przypadło Annie Woziwodzie z XXIV LO, zaś trzecie miejsce ex aequo zdobyły: Aleksandra Makówka i Aleksandra Pławska, obie z PLO UŁ. Ponadto Adamowi Halsagardowi z XXXII LO przyznano wyróżnienie:

Gala finałowa odbyła się w siedzibie Katedry Filologii Klasycznej UŁ podczas warsztatów zorganizowanych z okazji XIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Laureatom konkursu 16 kwietnia zostały wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe. Uczniowie wzięli też udział w organizowanej przed studentów i wykładowców Katedry Filologii Klasycznej UŁ rekonstrukcji obrzędów związanych ze świętem urodzin Rzymu, tak zwanych Pariliach. Obejrzeli również krótkie przedstawienie w języku łacińskim zatytułowane Faunus postmeridianus (Faun popołudniowy), którego autorką jest dr Anna Maciejewska.

Organizatorzy gorąco podziękować nauczycielkom poszczególnych liceów za zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursie oraz ich przygotowanie merytoryczne: Barbarze Biernackiej, Iwonie Kolędzie, Ewie Nassalskiej, Agnieszce Piotrowskiej, Ewie Siemaszkiewicz, Ewie Wiśnioch-Zielińskiej oraz Dorocie Żuchowskiej.

Helena Sygnet