Ekonomiści wyróżnili

11-07-2013

Rozstrzygnięta została piąta edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2011/2012.

Laureatami konkursu zostali:

Barbara Stolarska (I miejsce) ? praca nt. Ekonomiczne aspekty małżeństwa i kohabitacji ; Katedra Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, promotor prof. Jan Sztaudynger.

Małgorzata Muras (II miejsce) ? praca nt. Odroczony podatek dochodowy w teorii i praktyce; Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, promotor prof. Bożena Mikołajczyk.

Aleksandra Kwiatkowska (III miejsce) ? praca nt. Audyt wewnętrzny instrumentem usprawnienia efektów działalności instytucji; Instytut Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, promotor prof. B. Mikołajczyk.

Oprac.: (sb)