Nagrodzone dysertacje

11-07-2013

Podczas setnej konferencji podatkowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Do konkursu zgłoszono osiem rozpraw doktorskich pochodzących z pięciu polskich ośrodków akademickich, obronionych między 1 stycznia roku 2007 a 31 grudnia 2010 r.

Nagrodę I stopnia w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz licencję jednostanowiskową programu Lex Sigma on Line na okres dwunastu miesięcy wraz z prawem publikacji nagrodzonej pracy doktorskiej w formie książkowej otrzymała dr Małgorzata Berling-Galwas, autorka rozprawy nt. Krajowe unormowania proinwestycyjne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych a prawo unijne.

Nagrody II stopnia w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz licencje jednostanowiskowe programu Lex Gamma on Line na okres dwunastu miesięcy wraz z prawem publikacji rozprawy doktorskiej w formie książkowej otrzymali: dr Dariusz Strzelec, autor pracy nt. Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe oraz dr Paweł Majka za rozprawę nt. Sankcje w prawie podatkowym.

Komisja postanowiła nie przyznawać nagrody III stopnia. Fundatorem nagród i sponsorem konkursu była firma Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA.

Laureatów wyłoniła i nagrody przyznała komisja konkursowa w składzie: prof. Włodzimierz Nykiel (przewodniczący), prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Jerzy Małecki, prof. Jerzy Gomułowicz, prof. Leonard Etel i prof. Zbigniew Ofiarski. Komisja brała pod uwagę wartość merytoryczną i innowacyjność prac, jak również znaczenie poruszanej w rozprawach problematyki z punktu widzenia teorii i praktyki gospodarczej.

Celem konkursu ? zorganizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego pod honorowym patronatem Macieja H. Grabowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi ? było wyłonienie najlepszych rozpraw doktorskich, promocja ich autorów, jak również stymulowanie rozwoju i popularyzowanie polskiej myśli podatkowoprawnej.

Aneta Nowak Maciej Pikuła