Commonwealth wczoraj i dziś

11-07-2013

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21-22 listopada minionego roku odbyła się II edycja ogólnopolskiej konferencji doktorantów i studentów Commonwealth wczoraj i dziś. Jej problematyka dotyczyła zagadnień związanych z historią, polityką, kulturą i społeczeństwem krajów Wspólnoty Narodów.

Otwarcia obrad dokonała prof. Krystyna Kujawińska Courtney, prodziekan wspomnianego wcześniej wydziału, kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, która zasygnalizowała w swym wystąpieniu zakres badań naukowych nad Wielką Brytanią i krajami wspólnoty realizowanych przez zespół tej katedry. Przypomnijmy, że Wspólnota Narodów (The Commonwealth of Nations) jest organizacją skupiającą 54 państwa, w tym Australię, Kanadę, Indie i Republikę Południowej Afryki.

W wygłaszanych referatach doktoranci i studenci poruszali szerokie spektrum zagadnień dotyczących krajów wspólnoty. Wystąpienia zostały podzielone na siedem paneli dyskusyjnych: Szkockie dylematy; Polityka postimperialna Wielkiej Brytanii? Marketing, media, biznes; Polityka zagraniczna krajów Commonwealthu; Monarchia czy republika? Ustrój krajów Commonwealth; Ład międzynarodowy. Polityka bezpieczeństwa krajów Commonwealthu; W drodze ku wielokulturowości. Kultura i społeczeństwo; Sport w Wielkiej Brytanii.

Gorąca dyskusja towarzyszyła zwłaszcza wykładom plenarnym skupiającym się wokół zagadnień związanych ze Szkocją. Pierwszy referat nt. Zjednoczone Królestwo a Commonwealth w dobie szkockiego referendum niepodległościowego przygotował dr Przemysław Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. W drugim dniu obrad ich uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Waldemara Kowalskiego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zatytułowanego Scotland in Europe. Zainteresowanie problematyką szkocką wynikało z podanej wcześniej informacji o referendum w sprawie niepodległości Szkocji, które odbędzie się w przyszłym roku.

Była to druga edycja konferencji dotyczącej tematyki Commonwealthu organizowanej przez Koło Naukowe Studiów Brytyjskich działające przy Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Koło to było również gospodarzem obrad. Ich dorobek zostanie uwieńczony pokonferencyjną monografią zawierającą teksty referatów wygłoszonych przez prelegentów. Powinna ukazać się drukiem jeszcze w tym roku.

x x x

Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że stanowiło ono w jakiejś mierze odpowiedź na nurtujące studentów pytania dotyczące minionej, obecnej i potencjalnej roli poszczególnych państw członkowskich Wspólnoty Narodów w międzynarodowych stosunkach politycznych, społecznych i kulturowych.

Olga Bogdańska