Wola i świadomość podatnika

11-07-2013

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika szóstego maja odbyła się konferencja nt. Automatyzm a wola i świadomość podatnika w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich.

W wygłaszanych referatach skupiano się na kwestiach: dobrej wiary i jej znaczeniu w podatkach pośrednich; granicach formalizmu i nadużyciach prawa podatkowego. Dyskusja koncentrowała się głównie wokół orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącego wspomnianej wcześniej problematyki oraz jego recepcji w polskim orzecznictwie sądowym i administracyjnym.

Była to 101. Konferencja Podatkowa organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Oprac.: (sb)