Nauka, mobilność, mentoring

11-07-2013

Rozwój indywidualnej kariery naukowej, mobilność naukowa oraz mentoring w nauce ? to temat konferencji dla młodych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się 9 kwietnia w Łodzi.

Otwierając obrady i witając przybyłych na nie gości prof. J. Jabłkowska z UŁ podkreśliła, jak ważne jest poszukiwanie wsparcia przy prowadzeniu pracy naukowej. Mówiła też o profitach płynących ze współpracy z różnymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Konferencja adresowana była do doktorantów i doktorów, którym prezentowano możliwości zdobywania środków na własne badania i rozwój kariery. Doświadczenia związane z programami stypendialnymi i udziałem w konkursach szczegółowo zaprezentował dr M. Gołaszewski, wielokrotny ich laureat.

Drugą część spotkania poświęcono omówieniu współpracy młodych naukowców z mentorami. O zasadach i obustronnych korzyściach płynących z programu mentoringu mówili: prof. J. Kuropka, mistrz i dr M. Gołaszewski, uczeń.

W trzeciej części konferencji M. Kaczmarek z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej na UŁ przedstawił ofertę stypendialną przygotowaną przez Unię Europejską.

Spotkanie zorganizowały: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej; Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE na Uniwersytecie Łódzkim.

Agnieszka Garcarek-Sikorska