Świat islamu

11-07-2013

Z okazji dziesięciolecia Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 17-19 kwietnia odbyły się jubileuszowe Dni Arabskie pod hasłem Badania nad światem islamu ? dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy.

Do udziału w konferencji na powyższy temat zgłosiło się ponad siedemdziesięciu uczestników z kraju i z zagranicy (Algieria, Rosja, Gruzja, Litwa, Słowacja). Było to największe, jak dotychczas, spotkanie naukowe polskich i zagranicznych badaczy świata islamu, jakie zostało zorganizowane w Polsce. Duże zainteresowanie konferencją świadczy o znaczeniu łódzkiego ośrodka badań nad Bliskim Wschodem.

Celem konferencji była prezentacja dorobku kultury oraz problemów społeczno-politycznych świata arabsko-muzułmańskiego w badaniach polskich i zagranicznych. Chodziło przy tym zarówno o przedstawienie aktualnych badań własnych uczestników obrad, jak i o prezentacje z zakresu historii nauki, ta bowiem wymaga ciągłych uzupełnień i systematyzacji.

Przy okazji konferencji nie zabrakło również wydarzeń kulturalnych. W Sali Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ 18 kwietnia odbył się koncert tradycyjnej muzyki arabskiej w wykonaniu Issy Chachena i Adeba Chamouna, zaś 19 kwietnia w klubie Bagdad Cafe zaplanowano imprezę Orient Express Z tysiąca i jednej nocy.

(ga)