Socjologia medycyny

11-07-2013

W Łodzi od 7 do 8 marca odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa nt. Socjologia medycyny ? promocja zdrowia ? biopolityka.

Rozpoczął ją wykład inauguracyjny prowadzony przez: prof. Pawła Starostę, dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Wielisławę Warzywodę-Kruszyńską, dyrektor Instytutu Socjologii UŁ oraz prof. Danutę Walczak-Duraj, kierownik Katedry Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii łódzkiej uczelni.

Podczas obrad podejmowano próbę przeanalizowania współczesnych zagadnień związanych z biopolityką w odniesieniu do tematyki poszczególnych sesji panelowych. Poświęcone były one następującej problematyce: Społeczne konteksty chorób przewlekłych; Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne, etyczne i polityczne interpretacje; Biopolityka w wymiarze podejmowanych dyskursów; Postęp medycyny i wynikające z niego konsekwencje.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia konferencji były sesje, w których uczestniczyli słuchacze szkól wyższych. Ta część obrad miała charakter konkursu prac. Studenci prezentowali publicznie swoje wystąpienia. Najlepsze spośród nich wybrała komisja wyłoniona z kadry naukowej. Oceniono, że na uwagę zasługuje zarówno wysoki poziom merytoryczny przedstawionych prac, jak i prowadzonych dyskusji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną, podczas której rozdano nagrody przyznane w konkursie prac studenckich. Następnie powrócono do spotkań sesyjnych. Podejmowano na nich następujące kwestie: Promocja zdrowia ? teoria i praktyka; Jakość życia chorych przewlekle w perspektywie teoretycznej i praktycznej.

Obrady miały charakter interdyscyplinarny i poświęcone były pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w dziedzinie socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, etyki, filozofii, promocji zdrowia, medycyny, psychologii i biopolityki. Nadrzędną ideą konferencji była systematyzacja istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania przedmiotowej wiedzy teoretycznej oraz wyników socjologicznych badań empirycznych, co udało się osiągnąć w sposób kompleksowy.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wrocławiu. W jej przygotowaniu brały udział: Studenckie Koło Naukowe Aktywizacji Społeczeństwa na rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia wrocławskiego UM i Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe FOJBE działające przy Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii UŁ.

Inicjatorkami oraz koordynatorkami całego przedsięwzięcia były: dr Małgorzata Synowiec-Piłat reprezentująca Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich UM we Wrocławiu i dr Alicja Łaska-Formejster z Katedry Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii UŁ.

Małgorzata Nowastowska Ewa Pietrucha