Intelligenti pauca

20-02-2017

Dum excusare credis, accusas – Kiedy myślisz, że się usprawiedliwiasz, oskarżasz się

(św. Hieronim)

A doctis pretium scelus est sperare poetis – Oczekiwać złota od poetów to zbrodnia

(Owidiusz)

In libris libertas – W książkach wolność

(anonim)

Flamma fumo est proxima – Płomień jest bliski dymowi (Nie ma dymu bez ognia)

(Plaut)

Homo doctus in se semper divitias habet – Człowiek uczony swoje bogactwo nosi zawsze w sobie

(Fedrus)

Homo vitae commodatus non donatus est – Życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane

(Publiusz Syrus)

Dulce bellum inexpertis – Wojna wydaje się być słodka dla tych, którzy jej nie znają

(Pindar)

Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est – Nie ten jest ubogi, kto mało ma, ale ten, kto chce mieć więcej

(Seneka)

Cupido dominandi cunctis affectibus flagrantior est – Żądza władzy jest najgorętszym ze wszystkich uczuć

(Tacyt)

Malum quidem nullum esse sine aliquo bono – Nie istnieje zło, w którym nie ma odrobiny dobra

(Pliniusz Starszy )


Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa