Uczelniany parlament

20-02-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 stycznia 2017 r.

Podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Pozawydziałowej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie wniosku o wyróżnienie Nagrodą Miasta Łodzi dr hab. Krystyny Radziszewskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Krzysztofowi Pomianowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krzysztofowi Pomianowi.

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na pierwsze półrocze 2017 r.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UŁ z 12 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich Ekonomia i socjologia w języku angielskim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 507 Senatu UŁ z 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów studiów dla studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 193 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 10 czerwca 2013 r. w sprawie pensum nauczycieli akademickich i zasad rozliczania go na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. Budynek dydaktyczny Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Filozoficzno-Historycznego oraz Nauk o Wychowaniu w Łodzi przy ul. Narutowicza 65 .

W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

– awanse na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim prof. dr hab. Lucyny Domańskiej i prof. dr. hab. Ryszardowi Kleszczowi (Wydział Filozoficzno-Historyczny).

– awanse na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim: dr. hab. Piotrowi Chomczyńskiemu (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), dr. hab. Piotrowi Kittelowi (Wydział Nauk Geograficznych), dr. hab. Mikołajowi Turzyńskiemu (Wydział Zarządzania), dr. hab. Jackowi Walińskiemu (Wydział Filologiczny).

A.D.