W skrócie

20-02-2017

Michał Staniszewski , absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, został laureatem Paszportu Polityki. W uzasadnieniu werdyktu jury konkursu podało: Za udowadnianie, że gry wideo mogą łączyć elementy wszystkich dziedzin sztuki. Za konsekwencję w badaniu granic cyfrowego medium. Za artystyczną dojrzałość „Bound”, doświadczenia, które jak dotąd najpełniej uzmysławiają potencjał nowej przestrzeni twórczej – wirtualnej rzeczywistości.

x x x

Na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym UŁ odbył się 12 stycznia wykład otwarty dla studentów prowadzony przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nt. Cała prawda o tym co ZUS robi z naszymi pieniędzmi . Przypomnijmy, że 20 października minionego roku Uniwersytet Łódzki i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarły umowę o współpracy mającą charakter naukowy, dydaktyczny i praktyczny.

x x x

Od stycznia społeczność Uniwersytetu Łódzkiego ma dostęp do dwustu czasopism publikowanych przez Wydawnictwo Emerald Publishing Group. Są to tytuły z zakresu biznesu, ekonomii, księgowości, zarządzania, pedagogiki, bibliotekoznawstwa, logistyki, gospodarki przestrzennej, zarządzania środowiskiem i turystyki. Z bazy korzystać można także poza siecią komputerową UŁ: http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/emerald-ejournals200/

x x x

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zaprosił nas 12 stycznia do Auli im. Profesora Waldemara Michowicza na Wykład Dziekański Bogumiła Lufta , ambasadora RP w Rumunii w latach 1993–1999 oraz w Mołdawii w latach 2010–2012, nt. Rumuni gonią za happy Endem.

x x x

Wydawnictwo UŁ opublikowało książkę Agnieszki Kałowskiej pt. Witkacy. Etyka . To pierwsza praca serii Projekt: Egzystencja i Literatura , która jest poświęcona twórczości wybitnych polskich pisarzy XX i XXI wieku. Seria jest objęta patronatem TVP Kultura, ArtPapieru iToposu.

x x x

Zarząd Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłosił, że w konkursie Badania antropologiczne roku (2016) wygrała książka Izabeli Ślęzak pt. Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich , opublikowana przez Wydawnictwo UŁ.

x x x

Trzej studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, zostali nagrodzeni w Łódzkim Teście Informatyków. Okazali się oni jednymi z najlepszych w kategoriach C++ ( Piotr Kosek ), Linux (Kamil Stępień ) i Algorytmika ( Piotr Kucharski). Łódzki Test Informatyków jest konkursem organizowanym wspólnie przez Politechnikę Łódzką oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Niezależnie od samego sprawdzenia wiedzy uczestników, konkurs pomaga również pracodawcom z regionu łódzkiego na wyłonienie najzdolniejszych kandydatów do ewentualnego zatrudnienia.

x x x

Po kilku latach przerwy władze Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ uroczyście rozdały 20 i 27 stycznia indeksy swoim studentom. To powrót do pięknej idei; indeksy są przecież częścią akademickiej tradycji i studenckiego folkloru.

x x x

Wystawa Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej, której partnerem jest Uniwersytet Łódzki, została nominowana do nagrody Energia Kultury 2016. To wyjątkowy plebiscyt, w którym o główną nagrodę walczą najbardziej energetyzujące wydarzenia kulturalne w mieście.

Wybrał i oprac.: (sb)