Studenci Łodzi ’81

20-02-2017

Wspomnienia związane z historią buntu łódzkich uczelni stanowiły jeden z akcentów obchodów trzydziestej szóstej rocznicy studenckiego strajku w Łodzi. Spotkanie z tej okazji zorganizowane zostało 20 stycznia przez Wydziałową Radę Doktorantów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego .


Tego samego dnia w siedzibie wydziału otwarto wystawę Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zatytułowaną Studenci Łodzi ’81. Ekspozycję, która czynna była dwa tygodnie, poświęcono największemu w Polsce strajkowi studenckiemu , który rozpoczął się w styczniu i trwał do połowy lutego 1981 r. Strajk zakończył się zgodą ówczesnych władz na rejestrację Niezależnego Związku Studentów.

Fot. OŁ IPN

x x x

Wystawa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, przygotowana została w roku 2006 przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Scenariusz jest dziełem Grzegorza Nawrota , a projekt graficzny Mileny Romanowskiej. Ekspozycja składa się z dwudziestu czterech wydruków wielkoformatowych (3x3m), na których umieszczono kilkadziesiąt fotografii i plakatów z okresu strajku. Intencją autorów wystawy było przypomnienie mieszkańcom Łodzi dramatycznych zmagań studentów walczących z przedstawicielami władz o rejestrację NZS i  spełnienie postulatów reformy szkolnictwa wyższego.

Przypomnijmy, że wieczorem 21 stycznia 1981 r. studenci Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie ówczesnej Akademii Medycznej, Politechniki Łódzkiej, ówczesnych Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych podjęli strajk okupacyjny. Wzięło w nim udział ponad osiem tysięcy słuchaczy łódzkich uczelni. Wkrótce strajki i akcje solidarnościowe ogarnęły również inne ośrodki akademickie w kraju, m.in., w Poznaniu, Wrocławiu Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Szczecinie .

Akcja protestacyjna spotkała się z życzliwością i zainteresowaniem mieszkańców miasta. Zaopatrywali oni strajkujących w żywność i wspomagali ich drobnymi datkami pieniężnymi. Pomocy strajkującym studentom udzielili również działacze łódzkiej opozycji i NSZZ Solidarność.

Fot. OŁ IPN

Po blisko półtoramiesięcznym okresie negocjacji i prawie miesięcznym strajku, który poparły inne polskie uczelnie, 18 lutego 1981 r. zostało podpisane porozumienie. Uwzględniono w nim większość studenckich postulatów. Dzień wcześniej, 17 lutego, zarejestrowano w Warszawie NZS.

Oprac.: (sb)