Ekologiczny magister

20-02-2017

Agata Borowska, absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego została laureatką III edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor.


Jej pracę nt. Rozpraszanie zabudowy jako współczesny problem rozwoju małego miasta. Przykład Brzezin, napisaną w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ pod opieką naukową dr Agnieszki Rzeńcy, uznano i nagrodzono przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk ekonomiczno-społecznych.

Oprac.: (sb)