Olimpizm i edukacja olimpijska

20-02-2017

Maciej Adamczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego został nagrodzony za swoją pracę magisterską nt. Wpływ soft power międzynarodowych organizacji sportowych na prawo wielkich imprez sportowych .


Przyznano mu za nią nagrodę w VII Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej w kategorii prace licencjackie i magisterskie .

W uzasadnieniu werdyktu jury konkursu zakomunikowało, że: W nagrodzonej pracy w sposób interesujący został podjęta problematyka olimpizmu i edukacji olimpijskiej, których popularyzacja jest ważna z punktu widzenia dalszego rozwoju samego sportu, ale także naszego ponowoczesnego społeczeństwa.

Praca została napisana pod kierunkiem prof. Piotra Daranowskiego z Katedry Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Oprac.: (sb)