Laureatka konkursu –Uniwersytet Młodego Odkrywcy

20-02-2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy . Wśród sześćdziesięciu pięciu dofinansowanych projektów znalazł się wniosek zgłoszony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Na Tropie Odkryć – Kreatywni w Gimnazjum .

Doktor Anna Wrona-Piotrowicz, autorka zwycięskiego projektu

Doktor Anna Wrona-Piotrowicz, autorka zwycięskiego projektu

Fot. WCh. UŁ


Autorką zwycięskiego projektu jest dr Anna Wrona-Piotrowicz . Ma on na celu popularyzację nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Projektem objętych zostanie osiemdziesięciu uczniów (cztery grupy po dwadzieścia osób). Dzięki zajęciom prowadzonym na Wydziale Chemii UŁ gimnazjaliści będą mogli zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią – miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym z nich znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i  dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne.

Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić gimnazjalistom zrozumienie otaczającego ich świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Większość zajęć odbywać się będzie w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję uniwersytetu.

Oprac.: (sb)