Honorowy Obywatel Wolborza

20-02-2017

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza tamtejsza Rada Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Wolborza prof. Marii Wichowej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. ze zbiorów M. Wichowej


Z tej okazji, w wypełnionej do ostatniego miejsca sali Wolborskiego Centrum Kultury, odbyła się uroczystość, podczas której Zenon Puchała, wiceprzewodniczący SPW przedstawił wniosek o przyznanie zaszczytnego tytułu. W jego uzasadnieniu możemy przeczytać, że uniwersytecka uczona jest osobą, która darzy Wolbórz i jego mieszkańców wielką sympatią. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej promuje (…) miasto wśród innych miast województwa łódzkiego i w całym kraju. Szczególną pozycję w badaniach naukowych Pani Profesor zajmuje postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wielkiego wolborzanina. Dokonania największego pisarza politycznego doby renesansu wzbudzają w Nominowanej głęboki szacunek i uznanie. Bliska Jej sercu jest także „mała ojczyzna” Modrzewskiego, czyli miasto i gmina Wolbórz, mieszkańcy, ich historia i współczesne osiągnięcia.

Od blisko 20 lat Pani Maria Wichowa służy radą i pomocą, owocnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wolborza szczególnie przy organizowaniu ważnych w historii miasta obchodów rocznicowych w tym: 500 rocznicy urodzin największego pisarza politycznego doby renesansu Andrzeja Frycza Modrzewskiego i 40-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza w 2003 r., 45-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza w 2008 r., rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 2010 r., 50-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza w 2013 r., 950-lecia miasta Wolborza w 2015 r.

Inicjuje także wizyty grup studentów w Wolborzu, które mają na celu poznanie historii miasta i dokonujących się zmian w infrastrukturze naszej „małej ojczyzny”. Jest organizatorką konferencji naukowych, a następnie skutecznie doprowadza do wydania drukiem materiałów z tychże konferencji. Zaznaczyć należy, iż działania te nie mają podłoża komercyjnego. Wypływają z potrzeby udostępniania wiedzy i szczerej sympatii do wolborzan, miasta i gminy Wolbórz.


Oprac.: (sb)