Nowa przewodnicząca Rady International Relations Offices Forum

20-02-2017

Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, została wybrana 19 stycznia we Wrocławiu na przewodniczącą Rady IROs Forum ( International Relations Offices Forum) , czyli organu decyzyjnego sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

Fot. BP UŁ


Organizacja działa od dziesięciu lat i zrzesza dwadzieścia szkół wyższych całego kraju, m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz politechniki z Gdańska, Wrocławia i Łodzi. JejCelem jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów oraz realizację wspólnych projektów. Jest też ciałem doradczym, m.in., Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybór reprezentantki UŁ na przewodniczącą Rady IROs Forum stanowi wyraz uznania dla międzynarodowej działalności uczelni. Jednym z widocznych rezultatów tej pracy jest stale rosnąca liczba kształcących się tutaj obcokrajowców. Jeszcze w roku akademickim 2013/2014 na UŁ studiowało łącznie 691 zagranicznych słuchaczy, w roku minionym już 1741, a w tym roku liczba ta przekroczy dwa tysiące.

Bycie przewodniczącą Rady IROs Forum to zaszczyt, jest to także wyróżnienie dla całej uczelni za działania w zakresie umiędzynarodowienia. To dostrzeżenie faktu, że na Uniwersytecie Łódzkim, korzystając z różnych programów, na różnych studiach, uczy się już kilka tysięcy cudzoziemców reprezentujących prawie sto narodowości świata mówi L. Lato.

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego stworzyło specjalną aplikację dla zagranicznych studentów SmartUni. Została ona nagrodzona przez resort nauki i szkolnictwa wyższego w konkursie Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców , a następnie zdobyła nagrodę EUPRIO – Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich. Od dwóch lat na UŁ, podczas inauguracji roku akademickiego, wśród immatrykulowanych studentów obecni są cudzoziemcy, a ślubowanie składane jest po polsku i po angielsku. Obecnie realizowany jest projekt University Diversity – Uniwersytet Różnorodny, mający pokazać dzisiejszy Uniwersytet Łódzki jako uczelnię nie tylko różnorodną pod względem naukowym, ale także kulturowym.

Funkcję przewodniczącej Rady IROs Forum poprzednio sprawowała Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Oprac.: (sb)