Będą oceniać jednostki naukowe

20-02-2017

Profesor Monika Marcinkowska z Instytutu Finansów i dr hab. Konrad Klejsa z Zakładu Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego zostali powołani przez Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych .


Profesor M. Marcinkowską włączono do Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, a dr hab. K. Klejsę do Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej.

W składzie KEJN znalazło się też dwoje innych łódzkich naukowców wywodzących się z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

x x x

Czterech nowych członków KEJN powołano na czteroletnią kadencję. Nominacje otrzymali 11 stycznia. Jednym z podstawowych zadań komitetu, organu opiniodawczo-doradczego ministra, jest ocena działalności jednostek naukowych pod względem jakości naukowej i badawczo-rozwojowej. W skład KEJN wchodzi trzydziestu członków. Dwadzieścia osób zgłaszanych jest przez jednostki naukowe, które mają co najmniej kategorię A, a pozostałe dziesięć – przez środowiska społeczno-gospodarcze, które mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami w zakresie innowacyjności.

Oprac.: (sb)