Łódź się kurczy

20-02-2017

Projekt 3S RECIPE Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy z udziałem naukowców z Polski otrzymał finansowanie w konkursie Era-Net Smart Urban Futures na projekty badawcze podejmujące tematykę rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Zespół polski, koordynowany przez dr. hab. Szymona Marcińczaka z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, będzie prowadzić badania we współpracy z naukowcami z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Fot. wędrownosc.flog.pl


Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak można zahamować istotny dla współczesnej Europy proces kurczenia się miast, dotyczący licznych ośrodków miejskich zlokalizowanych w różnych częściach kontynentu. Międzynarodowy zespół zbada, w jaki sposób odwrócić działanie wielorakich czynników ekonomicznych i społecznych, tak by z kurczących się miast uczynić zrównoważone, przyjazne ich  mieszkańcom i prężne gospodarczo ośrodki. Na gruncie polskim badania przeprowadzone zostaną w Łodzi – najszybciej kurczącym się współcześnie dużym mieście.

W konkursie sieci JPI Urban Europe nagrodzono piętnaście międzynarodowych projektów o łącznej wartości ponad piętnaście milionów euro.


Oprac.: (sb)