Doktorat honorowy dla wybitnego uczonego i humanisty

20-02-2017

Senat Uniwersytetu Łódzkiego postanowił nadać tytuł doktora honoris causa UL prof. Krzysztofowi Pomianowi, filozofowi i historykowi. Uroczystość z tej okazji towarzyszyć będzie 24 maja kolejnym obchodom święta uczelni.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania o przyznanie tytułu doktora honoris causa wybitnemu uczonemu wystąpiły do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego Rady Wydziałów Filozoficzno-Historycznego i Filologicznego. Senat zdecydował, że recenzentami w tym postępowania będą: prof. Jacek Migasiński (Uniwersytet Warszawski), prof. Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i prof. Rafał Stobiecki (UŁ). Promotorem zostanie prof. Elżbieta Jung (UŁ).

Fot. UŁ

W nawiązaniu do postanowienia Senatu UŁ, profesor R. Stobiecki (Wydział Filozoficzno-Historyczny) oświadczył: – Profesor Pomian należy bez wątpienia do nielicznego grona polskich humanistów, których autorytet i dorobek naukowy daleko wykraczają poza granice naszego kraju. W moim głębokim przekonaniu w jego osobie władze Uniwersytetu Łódzkiego honorują przedstawiciela najlepszych tradycji polskiej inteligencji, wielkiego uczonego i humanistę.

Z kolei prof. E. Jung (Wydział Filozoficzno-Historyczny) powiedziała: Jako filozof, profesor Pomian interesuje się przede wszystkim problematyką poznania; jako historyk, zajmuje się historią kultury europejskiej, zwłaszcza historią wiedzy historycznej oraz zbieractwa i muzeów. Jego książki i artykuły, pisane po polsku, a od roku 1973 przeważnie po francusku, były tłumaczone na około dwudziestu języków.

x x x

Profesor Krzysztof Pomian w latach 1952 – 1957 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę doktorską i habilitacyjną, a także pracował w Katedrze Historii Filozofii Narodowej. W roku 1966 został wykluczony z PZPR, w 1968 r. stracił pracę na uczelni. W roku 1973 wyjechał do Francji gdzie został profesorem Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Profesorem nauk humanistycznych w Polsce został w 1998 r. Związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2001 objął funkcję dyrektora naukowego Muzeum Europy w Brukseli. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu w Genewie. Odznaczony, m in., Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej (2011) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Oprac.: (sb)